Contact Customer Care

CUSTOMER CARE

Service Locations

Name of Direct
Changwa Zhongzheng
Changhua Jhangnan
Changhua Xiaoyang
Yuanlin Zhongzheng
Yuanlin Minquan
Shihuan
Xihu Zhangshui
Lukang Zhongshan
Lukang Zhongzheng
Tianzhong Zhongzhou
Hemei Zhangmei
Erlin Xinsheng
Yuanlin Jingxiu
Business Hours Address
11:30-21:00
Mon-Sun
No.447,Sec. 1, Zhongzheng Rd., Changhua City, Changhua County
11:30-21:00
Mon-Sun
No.429, Sec. 1, Zhangnan Rd., Changhua City
11:30-21:00
Mon-Sun
No.58, Xiaoyang Rd. ,Changhua City, Changhua County
11:30-21:00
Mon-Sun
No.120,, Zhongzheng Rd. , Yuanlin Township Changhua County
11:30-21:00
Mon-Sun
No.2, Minquan St.,Yuanlin Township, Changhua County
11:30-21:00
Mon-Sun
No.195,,Xihuan Rd.Xihu., Township, Changhua County
11:30-21:00
Mon-Sun
No.218, Sec. 3, Zhangshui Rd., Xihu Township, Changhua County
11:30-21:00
Mon-Sun
No.166, Zhongshan Rd. , Lukang Township, Changhua County
11:30-21:00
Mon-Sun
No.443, Zhongzheng Rd., Lukang Township, Changhua County
11:00-20:30
Mon-Sun
No.200,Sec.1, Zhongzhou Rd. , Tianzhong Township, Changhua County
11:30-21:00
Mon-Sun
No.388, Sec. 5, Zhangmei Rd. , Hemei Township Changhua County
11:30-21:00
Mon-Sun
No.20, Xinsheng Rd., Erlin Township, Changhua County
11:30-21:00
Mon-Sun
No.52-16, Jingxiu Rd., Yuanlin Township, Changhua County